Política de privacitat | 🥇 Asesoría y Gestoría ✔ | Facturación【GRATIS】programa

Informació legal del portal web

Si us plau, llegiu aquesta política de privacitat on trobareu informació sobre el tractament que fem de les seves dades personals.

L’empresa titular del domini web www.hoyasesores.com és Toquero Assessors, SLU (en endavant HOY asesores), amb domicili al carrer Illes Balears, 1-3 1r 8a, 43850 de Cambrils, amb N.I.F. B43697010. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 1830 de Societats, Foli 45, Full T-25730, és la responsable del tractament de les dades recollides en aquesta web.

HOY asesores, compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i demés legislació aplicable que vetllen per garantir un correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari amb els compromisos de confidencialitat propis de l’empresa.

Per tot això, HOY asesores ha adoptat les mesures tècniques oportunes per mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua, alteració o tractament o accés no autoritzat.

Entre elles, el control de les dades recollides i el seu tractament estaran custodiats sota la responsabilitat del delegat de protecció de dades. A més, aquestes dades seran incloses en fitxers registrats a l’Agencia Española de Protección de Datos (d’ara endavant, AEPD), encarregada de vetllar per l’acompliment de les lleis espanyoles sobre privacitat i protecció de dades i de garantir la seguretat i privacitat de les vostres dades personals. També ens assegurem que els treballadors de HOY asesores acompleixin estrictament amb les obligacions de confidencialitat contractuals subjectes a condicions disciplinàries en cas de no acomplir-les.

Conjuntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a HOY asesores -ja sigui mitjançant la pàgina web o l’aplicació per a mòbils i, en el seu cas, a través de la marcació de la corresponent casella d’acceptació,- es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas, sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Les dades personals seran requerides per tal de poder accedir a determinats serveis de HOY asesores. Aquestes dades passaran a formar part de les “Dades Personals” de la web. Entre elles, podrem sol·licitar el seu nom, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte.

Matisem que existeix una minimització de les dades, és a dir, les dades seran tractades amb total transparència i confidencialitat, limitats a les dades necessàries amb la finalitat de gestionar els serveis oferts.

Ha de quedar clar que la seva informació personal no la compartim amb tercers si no tenim el seu consentiment per fer-ho a no ser que existeixin motius legals, dels quals considerem que proporcionar-los serveix per acomplir amb actes de bona fe.

Per tal de poder resoldre amb més eficàcia els seus dubtes o problemes, disposem d’un registre on guardarem cada incidència que ens hagi fet saber per així, en futures ocasions, maximitzar l’eficàcia.

Així mateix, HOY asesores informa que acompleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us serà sol·licitat el vostre consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

En algun dels serveis que oferim hi ha possibilitat de pujar, enviar, emmagatzemar o rebre contingut. Cal dir que, no per estar a les nostres mans perdeu el poder i els drets de propietat d’aquest contingut.

La informació que consti als nostres fitxers ha d’estar sempre actualitzada i sense errors, per la qual cosa demanen als nostres clients que ens mantinguin informats de les modificacions i rectificacions que puguin sorgir en les seves dades de caràcter personal, essent sempre els clients els únics responsables de la veracitat de les dades facilitades.

Per altra banda, i pel que fa a la seva conservació, aquestes dades es mantindran custodiades durant la vigència de la relació mantinguda entre l’assessoria i el client i, en tot cas durant el temps necessari per tal d’atendre possibles responsabilitats legals.

Es procedirà a la cancel·lació de les mateixes quan hagi deixat de ser-ne necessària la conservació.

De tal manera, els usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat, posant-se en contacte a través de la següent adreça electrònica: lopd@hoyasesores.com

De la mateixa manera Hoy asesores podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades per tal d’acomplir amb els canvis legislatius o jurisprudencials o per decisions empresarials. En cas de dubte o si us cal més informació, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic facilitada anteriorment.

Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?