Consejos para nuevos autónomos - Hoy Asesores
consejos para autónomos

Consells per a nous autònoms

T’has donat d’alta a Hisenda i la Seguretat Social: Ja ets autònom, enhorabona! Ara deixa que t’ajudem a no patir maldecaps després d’aquests primers passos. Et recordem els aspectes més importants a tenir en compte per tal que iniciïs la teva activitat amb totes les garanties.

Disposes del certificat digital?

A partir de l’1 d’octubre tots els autònoms estan obligats a disposar del certificat digital que els permeti estar donats d’alta al sistema de notificació electrònica RED de la Seguretat Social. De fet, tot autònom que tingués treballadors ja havia de disposar d’aquest certificat. Si no el tens, informa’t bé de per a què et servirà abans de córrer a buscar-lo.

La funció del certificat digital és bàsicament substituir la firma tradicional (i presencial). Amb aquesta eina podràs identificar-te per consultar i realitzar gestions online, tant amb administracions privades com amb la pràctica totalitat de les administracions públiques, com l’Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Correus, la Direcció General de Tràfic i el Collegi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

Per tal d’obtenir-lo has d’anar a una seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social i dur aquests tres documents: una fotocòpia del DNI, la documentació de la Seguretat Social que certifiqui la teva condició d’autònom i una sollicitud del certificat que prèviament s’ha de descarregar a la  pàgina web de la FNMT. El tràmit és gratuït!

Òbviament, sempre hi ha excepcions. Els professionals taurins, els treballadors de la llar i els autònoms del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, (concretament del segon i tercer grup), no estan obligats a estar donats d’alta en el sistema RED ni de disposar del certificat digital.

 

Què defineix la teva activitat econòmica?

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut obligatori per a tothom qui desenvolupi una activitat econòmica a Espanya. Fa referència a l’activitat o activitats que desenvolupa una empresa. Aquestes activitats es divideixen en tres grans seccions, cadascuna de les quals conté diferents epígrafs:

  • Activitats empresarials. Ramaderes, mineres, industrials, comercials i de serveis.
  • Activitats professionals. Relacionades amb l’agricultura, ramaderia, caça i pesca, així com amb l’energia, l’aigua, la mineria, l’aeronàutica i les telecomunicacions, entre d’altres.
  • Activitats artístiques. Cinema, teatre, circ, ball, música, esport i espectacles taurins.

La forma com ha de tributar la teva empresa (és a dir, el règim d’IVA que cal aplicar al teu negoci) dependrà de l’epígraf en el qual s’inclogui l’activitat a la qual et dediques.

Cal destacar que la recaptació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques pertany a l’administració local (als ajuntaments), però únicament hauran de fer front al pagament aquelles entitats que obtinguin una xifra de negoci anual igual o superior al milió d’euros. La resta estan exemptes de pagament. Pel que fa referència a l’Agència Tributària, aquesta només utilitza la informació per controlar el pagament d’altres impostos, com l’IVA o l’IRPF.

Com pots veure, existeixen molts matisos a l’hora de complir amb les nostres obligacions fiscals i poden sorgir tota mena de dubtes… Pot ser, per exemple, que no sàpigues definir si el teu negoci és una activitat empresarial o professional. Per tal d’evitar ensurts, et recomanem que et posis en mans de professionals. A Hoy Asesores estarem encantats d’ajudar-te

Quines són les teves obligacions fiscals com a autònom?

És molt important conèixer quines són les teves obligacions fiscals per tal que puguis planificar i prevenir qualsevol circumstància futura. Existeixen múltiples tipus de declaracions i models. A continuació te’n mostrem un resum per tal que te’n puguis fer una idea.

DECLARACIÓ TRIMESTRAL DE L’IVA Model 303 Pagament fins al dia 20 de cada trimestre (día 30 de enero para el 4T) Operaciones intracomunitarias Modelo 349
DECLARACIO TRIMESTRAL IRPF Estimació directa 
Model 130
Estimació objectiva 
Model 131
Modelo 303 Pago hasta el día 20 de cada trimestre (día 30 de Enero para el 4T)
DECLARACIO TRIMESTRAL DE RETENCIONS i INGRESSOS A COMPTE Retencions a treballadors i professionals
Model 111
Retencions per lloguers Model 115
Pago hasta el día 20 de cada trimestre
DECLARACIO RESUMS ANUALS Retencions i ingressos a compte Models 180 / 190
IVA
Model 390
Presentación en enero Informativa
DECLARACIO ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS Relació amb clients i/o proveïdors que superi els 3005.06€
Model 347
Presentación del 1 al 28 de febrero
DECLARACIO ANUAL IRPF Model D-100 Presentación del 2 de mayo al 30 de junio

Què és el més important del teu negoci?

Sens dubte, el més important del teu negoci han de ser els clients, els quals tindran sempre relació amb els ingressos que obtinguis per l’activitat que desenvolupis. Per això has de ser minuciós a l’hora d’aplicar un preu als teus productes o serveis. Recorda que hi ha molts factors que influeixen en un negoci, i potser podries estar guanyant més que no guanyes ara.

Per tal de fer-te’n una idea pots analitzar els teus competidors. Tingues sempre en compte la seva experiència, capacitat i qualitat. Sigues realista quan prenguis decisions. Valora si els serveis que ofereixes porten IRPF o IVA, així com el tipus impositiu que duen associat, el qual dependrà de l’activitat que hagis reflectit en la teva declaració censal davant d’Hisenda. Per últim, mostra de la forma més clara possible el preu i tots els conceptes en les factures que emetis. Els teus clients han de poder entendre-les fàcilment.Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?