Novedades para los autónomos en el 2019 - Gestoria Low Cost
novedades autónomos 2019

Així es presenta el 2019 per als autònoms

En el sector professional del nostre país  els autònoms representen el 17,25% del total de treballadors  donats d’alta a la Seguretat Social. Això equival a dir que aproximadament els 3,2 milions de professionals que treballen per compte propi a Espanya han contribuït a la recuperació econòmica en aquests darrers anys, especialment pel que fa a la creació de llocs de treball.

De tota manera, una de les assignatures pendents d’aquest país sempre ha estat  equilibrar les prestacions que reben els autònoms o treballadors per compte propi amb les que ja gaudeixen els treballadors assalariats. Per això el Govern i les diferents associacions d’autònoms (ATA, UPTA, UATAE i CEAT) han arribat a un nou acord que contempla una sèrie de millores econòmiques i socials que es faran efectives el 2019.  Vols saber quines són i de què tracten? Aquí les analitzem totes:

Augmenta la base de cotització per als autònoms

La base de cotització augmenta un 1,25% per als autònoms a partir de l’1 de gener de 2019. D’aquesta manera la base passa a ser del 30% (944,35 euros mensuals). Això vol dir que  els autònoms han de pagar 5,36 euros més a la seva quota cada mes. Augmentar la base de cotització no s’ha d’entendre com un aspecte negatiu,. De tota manera, tal i com assenyalen les diferents associacions d’autònoms, per tal que aquesta pujada sigui positiva ha d’anar acompanyada d’un increment en les prestacions i condicions que corresponen a tot autònom.

D’aquesta manera  els autònoms cotitzaran per les mateixes contingències que els assalariats com imprevistos comuns, incapacitat temporal, accident laboral, malaltia professional, cessament d’activitat i formació. A canvi, veuran millorada la seva protecció, podent cobrar així  prestació per accident laboral des del primer dia de baixa. A més, tindran accés a la  formació contínua  i al reciclatge professional i podran deixar de cotitzar a la Seguretat Social el segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins a la data de reincorporació.

Tarifa plana general de 60 euros al mes

La tarifa plana general puja 10 euros el 2019. D’aquesta manera, els autònoms han de pagar cada mes  60 euros, enlloc dels 50 que pagaven fins ara. Així la tarifa plana general s’equipara amb la pujada de la base de cotització, mentre que les condicions pel que fa a la durada són les mateixes que fins ara. A més, les dones que tornin a la seva activitat després de la baixa per maternitat podran accedir a aquesta tarifa plana de 60 euros durant un any  a partir de la data d’incorporació. Per tal de poder optar a ella han d’incorporar-se a la seva activitat professional en els dos anys següents a haver rebut la prestació per maternitat, fins i tot en el cas que hagin cessat l’activitat prèviament.

Afecta la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) als autònoms?

La pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals per aquest 2019 ha posat en alerta les diferents associacions d’autònoms, que temen que l’increment del salari mínim porti associada una propera pujada de la base mínima de cotització. No obstant sembla que la pujada de l’1,25% a la quota d’autònoms respon més a un increment de prestacions que a la pujada del SMI. Malgrat les crítiques de l’ ATA i la UPTA pel que fa a un possible increment de la quota d’autònoms, ambdues organitzacions destaquen la importància de revaloritzar els salaris per tal de poder reactivar el consum intern, essent els autònoms el collectiu més beneficiat.

Es simplifica la tramitació per cessament d’activitat

Fins ara qualsevol autònom que volgués iniciar el tràmit per cessament de la seva activitat professional havia de fer front a un procés complex en el qual, a més, sovint les peticions eren denegades. Afegirem que l’Estat recaptava al voltant de 135 milions d’euros anuals a través de la cotització dels quals únicament en destinava al voltant de 20 milions per a les prestacions per cessament d’activitat. Per aquest motiu  es simplificarà la tramitació  i cada cop que un autònom demani una prestació per cessament d’activitat es formarà una comissió d’estudi que emetrà un criteri ajustat a les necessitats de cada sol·licitant.

Reptes pendents per al 2019

No tot està acordat, i és que existeixen certs elements pendents de tractar per tal que el treball de l‘autònom sigui més equiparable al dels treballadors assalariats. Un dels aspectes que encara està pendent és l’anàlisi de la cotització en funció dels ingressos reals que obtingui cada professional. A partir de l’1 de gener augmenta la base de cotització per a tots els autònoms, inclosos aquells amb ingressos mensuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per això un dels principals objectius d’aquest 2019 és l’ aprovació de les cotitzacions en funció dels ingressos reals per tal que cada treballador autònom cotitzi en funció dels ingressos mensuals. A més, aspectes com la tramitació d’ajudes per a la transformació digital o fomentar una major incorporació de la dona al treball autònom són altres  reptes per aquest 2019.

Assessoria online per autònoms i pimes

Hoy Asesores volem oferir-te el millor software per gestionar i administrar la teva empresa de manera simple i eficaç. Per això, si t’uneixes a un dels nostres plans d’assessoria podràs accedir a Hoy Gestión, una solució digital amb la qual  consultar i compartir balanços, històrics, factures, nòmines i impostos. Sempre d’una manera senzilla, intuïtiva i visual. A més  podràs connectar-te des de qualsevol lloc i en qualsevol moment des del teu ordinador, tablet o smartphone. Fàcil, oi?Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?