DIRECTRIUS DE BONES PRÀCTIQUES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ COVID-19 | 🥇 Asesoría y Gestoría ✔ | Facturación【GRATIS】programa

DIRECTRIUS DE BONES PRÀCTIQUES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ COVID-19

En el següent es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballat-res davant de l’exposició a l’coronavirus SARS-CoV-2 en les obres de construcció.

A més a-més, s’exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres de construcció que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar l’adopció de les mesures previstes en aquest document.

Amb caràcter més general han de considerar també les recomanacions per a la tornada a la feina recollides en el do-cument “Bones pràctiques en els centres de treball. Mesures per a la prevenció de l’contagis de l’COVID-19 “, així com els criteris generals que s’estableixen en el Procediment-ment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2.

 

Descarregar PDF de Directrices de buenas prácticas en obras de construcción COVID-19

 Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?